Privacyverklaring

ADAS respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In deze privacy verklaring informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw per-soonsgegevens. Wij informeren u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waar-voor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van ADAS. ADAS is niet verant-woordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacy verklaring te accepteren.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en bankgegevens.

2. Gebruik van U persoonsgegevens

Doelen van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

  • De uitvoering van alle soorten bedrukkingen
  • Het verzorgen van mailings
  • Het verwerken, verzorgen en afhandelen van acceptgiro’s, betalingsverzoeken, beta-lingsherinneringen, huurwijzigingen en service- en stookkosten
  • Het verwerken en afhandelen van uw bestelling en betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten

Ontvanger van persoonsgegevens
Wij maken voor onze dienstverlening bijna geen gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren. Indien dit toch nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies
Wij gebruiken geen cookies.

3. Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard op eigen beveiligde servers van ADAS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens over betaling ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, omdat daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.
De gegevens voor de levering van onze diensten worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze dienstverlening.
Gegevens voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot u ons laat weten dat u die niet meer wil ontvangen. Dan verwijderen wij deze gegevens.

4. Uw rechten
U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen persoonsge-gevens. Daarnaast heeft u recht om uw verleende toestemming in te trekken en een klacht in te dienen.
Als u een beroep wil doen op één van deze rechten, kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. U kunt uw verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan op onze website.
Als u het niet eens bent met onze uitvoering kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Per-soonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat
beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

6. Vermenigvuldiging, duplicatie of reproductie
Het ontwerp gemaakt door ADAS mag niet gebruikt worden door derden. Vermenigvuldiging, duplicatie of reproductie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming (schriftelijk) van ADAS vof.